Freetech.sk

FreeTech Services

Toto vieme

Sme tím ľudí, ktorí vytvoria úsmev na tvár Vášmu počítaču, webu a zaiste i Vám. 

Zaoberáme sa službami v oblasti servisu, správy, vývoja a nasadzovania informačných technológií. Čo v skratke znamená, že sa Vám postaráme o Váš PC, či laptop. Podnikateľom a firmám kreslíme, zabezpečujeme a realizujeme ich vízie vo svete IT.

Je jedno či ide o malú webstránku alebo portálové riešenie. Pracujeme s elánom, hľadáme individuálne riešenia aj cesty k neustálemu zlepšovaniu nás samých. Váš úspech vo svete IT je jeden z našich vyšších cieľov.intel_baner

 

FreeTech services

Takto pracujeme

Uprednostňujeme
Samostatnosť a vzájomnú súčinnosť
Fungujúci produkt či dielo
Tesnú spoluprácu so zákazníkom
Ústretové reagovanie na zmeny
    Precesmi a nástrojmi
Obsiahlou dokumentáciou
Zmluvnými rokovaniami
Bezvýhradným dodržiavaním plánu
pred
   

 

Spoločnými podmienkami pre úspešnosť týchto princípov je :

 

- korektne dodržiavať dohody

- vedieť si jasne stanoviť ciele a zámer projektu

- zodpovedne prevziať úlohy

- vedieť prijímať zmeny potrebné na zefektívnenie práce pre lepší výsledok

- reagovať na nové výzvy

 

FreeTech services